Statistic
Total hits: 1057298
Support Online
Hỗ trợ trực tuyến
Advertisement
  • Xây Dựng
  • Báo giá dịch thuật & xây dựng (Keywords: dich thuat)
  • Dịch Thuật Công Chứng Giao Nhận Tận Nơi - Mr.Luân 091 9797 191
  • Dịch vụ cho thuê xe du lịch các loại, Mr.QUỐC - 091 820 9936
  • dịch thuật công chứng - google - dịch thuật - chúc mừng năm mới giáp ngọ
  • 3d max - thiết kế nội ngoại thất 090 2007 418 - Mrs. Thao
NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG CÁCH DÙNG TỪ (Keywords: dich thuat)
Hãy xem danh sách nho nhỏ những lỗi thường gặp dưới đây để tự kiểm tra khả năng dùng tiếng Anh của bạn nhé ! (Keywords: dich thuat)

Từ / cụm từ Cách dùng đúng Cách dùng sai Lý giải
Contact (verb) He contacted his vendor to get the laptop repaired. He  contacted  with his vendor to get the laptop repaired. Động từ“contact” thuộc nhóm  transitive, cần một túc từ (object) đi ngay sau nó, chứ không cần giới từ with.
Discuss (verb) They discussed the solution thoroughly. They discussed about the solution thoroughly. Động từ“discuss” thuộc nhóm  transitive, cần một túc từ (object) đi ngay sau nó, chứ không cần giới từ about.
Street (khi viết tắt) St. Str. Theo quy ước quốc tế
Me, too. A: I don't like that movie.
B: Neither do I./ I don't, either/ Me, neither.
A: I don't like that movie.
B:Me, too.
Từ "too" chỉ dùng để diễn đạt ý "cũng vậy, cũng thế" trong câu khẳng định.
information (noun) I have some information for you. I have some informations for you. Danh từ information thuộc nhóm danh từ không đếm được.
leave (verb) Miss, I'm sorry. I left my homework at home. Miss, I'm sorry. I forgot my homework at home. Động từ "forget"chỉ được dùng với ý "quên làm điều gì", không dùng để diễn đạt ý "để quên vật gì ở một nơi nào đó".
next  I'll send the file to you next month. I'll send the file to you in next month. Từ next không cần giới từ (in/ on/ at) đi liền trước nó.
12:00 AM He usually has lunch at 12pm. He usually has lunch at 12 am. Trong tiếng Anh, "12pm" là giờ trưa, và "12am" là lúc nửa đêm. 
11, 12, 13 (khi dùng như số thứ tự) 11th, 12th, 13th 11st, 12nd, 13rd Các số thứ tự này có cách viết đầy đủ là "eleventh", "twelveth", "thirteenth".
human resouces She works in the Human Resources Department. She works in the Human Resource Department. Danh từ "resources" trong cụm từ "human resources" luôn ở dạng số nhiều.
dong They won 2 million Vietnam dong at the game show. They won 2 million Vietnam dongs at the game show. Từ "dong" không dùng ở dạng số nhiều trong tiếng Anh.
congratulation (noun) Congratulations ! You won the game. Congratulation! You won the game. Khi chúc mừng, danh từ "congratulations" thường ở dạng số nhiều và đi sau nó là một dấm chấm cảm.
timely (adj) Thanks for your timely response. Thanks for responding to us timely. Giống như "costly", "lovely", lively, friendly", tính từ "timely"có đuôi "-ly", khiến nhiều người lầm tưởng đây là một trạng từ và có thể bị dùng như trạng từ. 
equipment (uncountable noun) We need two more pieces of office equipment for the new subsidiary. We need two more office equipments for the new subsidiary. Trong tiếng Việt, "thiết bị" là danh từ có thể dùng trực tiếp với số đếm (VD: một thiết bị, hai thiết bị,...). Nhưng trong tiếng Anh, "equipment" được dùng như danh từ không đếm được, và thường đi với cụm "a piece/pieces of".
 

Keywords: dich thuat
__________

tdichthuat